Constructing the Limes

Employing citizen science to understand borders and border systems from the Roman period until today

Dit project gaat over grenzen, in het bijzonder over de grens van de Romeinse Rijk in Nederland, de zogeheten Nedergermaanse Limes; we onderzoeken niet alleen hoe deze in de oudheid invloed had op migratie en de import van goederen en gewassen, maar ook hoe deze grens tot vandaag de dag zichtbaar wordt gemaakt als cultureel erfgoed en hoe het ons hedendaags denken over grenzen beïnvloedt.