Logo Universiteit Utrecht

Constructing the Limes: Employing citizen science to understand borders and border systems from the Roman period until today

Over Constructing the Limes

Constructing the Limes: Employing citizen science to understand borders and border systems from the Roman period until today

Dit project onderzoekt hoe grenzen functioneren en hoe ze historisch zichtbaar worden als culturele en politieke constructies. De focus ligt op de wijze waarop de Romeinse limes in Nederland werd geconstrueerd en fungeerde, van de Romeinse tijd tot nu. Aan de ene kant zal de  limes als culturele contactzone in beeld worden gebracht  door middel van archeologische vondsten en technieken, en met behulp van citizen science. Dit stelt ons in staat het functioneren van de grenszone nauwkeuriger dan tot nu toe mogelijk was in de Romeinse periode te reconstrueren. Aan de andere kant staat de receptie van de limes centraal: hoe werd de grens ge(re)construeerd om vervolgens te worden ingezet ten behoeve van natievorming en het creëren van een nationale en regionale identiteit.

Door deze aanpak kunnen we hedendaagse attitudes ten aanzien van grenzen beter begrijpen en de hedendaagse publieke debatten rondom grenzen en culturele ontmoetingen verrijken – en corrigeren – met historische kennis. Het doel van het project is om samen met verschillende maatschappelijke partners het wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor een breed publiek.